Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
A+
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
A+ Telefon Warszawa19115 BIP

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy poinformować, że dane osobowe przetwarzamy zgodnie z poniższymi informacjami.

 

INFORMACJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CELÓW PRZETWARZANIA

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, a także w innych oświadczeniach i dokumentach składanych do MPO jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie  sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Masz prawo żądania od administratora:

 

  1. Dostępu do danych osobowych
  2. Sprostowania danych osobowych
  3. Usunięcia danych osobowych
  4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. Przeniesienia danych osobowych

 

 1. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce PUODO
 3. Dane nie są przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
 4. Podanie danych co do zasady jest dobrowolne, jednak ich podanie może być konieczne do zrealizowania konkretnego poniższego celu przetwarzania
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom wspierających Nas w realizacji poszczególnych celów – mogą to być podmioty z branży IT, świadczące usługi księgowe, doradcze, prawne, windykacyjne, operatorzy pocztowi, a także współpracujące agencje marketingowe oraz inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora, które smogą być związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody to możesz ją odwołać w każdej chwili, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano przed odwołaniem zgody.

 

 

CEL – SKARGI, WNIOSKI, ZGŁOSZENIA REKLAMACJE

 

Cel

Podstawa prawna

Okres / kryteria

W praktyce

Obsługa skarg, wniosków i reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub  przez okres przedawnienia roszczeń

Aby móc reagować na Twoje skargi, wnioski i reklamacje konieczne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych co najmniej w zakresie danych kontaktowych, a czasem także danych identyfikacyjnych i adresowych. Zakres danych jest uzależniony od sprawy jaką chcesz załatwić

 

 

CEL – OCHRONA I ZABEZPIECZENIE SIĘ PRZED ROSZCZENIAMI

 

Cel

Podstawa prawna

Okres / kryteria

W praktyce

Ochrona i zabezpieczenie się przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń

MPO jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym jest narażone na odpowiedzialność prawną, w tym cywilnoprawną w związku z czym konieczne jest przechowywanie wszelkich informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec MPO lub wobec Ciebie. Informacje te mogą stanowić dowód w toczącym się postępowaniu. W tym celu MPO może nagrywać wszelkie rozmowy przychodzące w celu dokonania zgłoszenia

 

 

CEL – WNIOSKI O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Cel

Podstawa prawna

Okres / kryteria

W praktyce

Obsługa wniosków o dostęp do informacji publicznej

art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

5 lat

MPO jako podmiot wykonujący zadania publiczne jest zobowiązany do udzielania dostępu do informacji publicznej. Przetwarzanie danych jest konieczne w celu przyjęcia takiego żądania i późniejszego przekazania tej informacji. W przypadku gdy informacja nie będzie podlegała udostępnieniu konieczne będzie wydanie stosownej decyzji w tym zakresie w związku z czym konieczne będzie podanie szerszego zakresu Twoich danych osobowych

 

 

CEL – POSTĘPOWANIE PZP

 

Cel

Podstawa prawna

Okres / kryteria

W praktyce

Prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

Do czasu zakończenia postępowania z uwzględnieniem art. 97 PZP

W celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego konieczne jest przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych biorących udział w tym postępowaniu w tym zarówno będących stronami tego postępowania jak i będących osobami reprezentującymi strony tego postępowania

 

 

CEL – WYNAJEM MIEJSC PARKINGOWYCH

 

Cel

Podstawa prawna

Okres / kryteria

W praktyce

realizacja zobowiązań MPO wynikających z umowy najmu

art. 6 ust. 1 lit. b  RODO

Do czasu zakończenia umowy

Po zawarciu umowy najmu - jako wynajmujący mamy wobec Ciebie zobowiązania wynikające właśnie z tej umowy. Spoczywają na Nas także obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – obszary (US, VAT, OC) i innych ustawach powiązanych oraz wszelkich aktach wykonawczych do tych ustaw. Chodzi m.in. o obsługę umów, rozliczanie czynszów, ewentualną egzekucje należności, rozliczanie potrąceń.

realizacja zobowiązań MPO wynikających z przepisów w związku z umowami najmu

art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń

 

 

CEL – WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 

Cel

Podstawa prawna

Okres / kryteria

W praktyce

Windykacja należności

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO

Do czasu uregulowania należności

W sytuacji, w której nie uregulujesz w terminie jakichkolwiek należności na rzecz MPO to konieczne może być podjęcie czynności windykacyjnych celem odzyskania należności. 

 

 

CEL – FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Cel

Podstawa prawna

Okres / kryteria

W praktyce

Udzielanie odpowiedzi na zapytania z formularza www

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub nie dłużej niż 2 lata

Składając do Nas zapytanie przez formularz kontaktowy zapewne oczekujesz odpowiedzi. Do jej udzielenia konieczne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych – chodzi o to, żebyśmy wiedzieli komu i na co mamy odpowiedzieć.

 

 

CEL – ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA STRONY WWW

 

Cel

Podstawa prawna

Okres / kryteria

W praktyce

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony www

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO

Do czasu usunięcia plików Cookies / zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Optymalizacje związane z użytkowaniem strony www mają na celu ułatwienie korzystania z Niej i opierają się na wykorzystywaniu plików Cookie – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w Polityce Cookies

 

 

CEL –  PROWADZENIE REKRUTACJI

 

Lp.

Cel

Podstawa prawna

Okres/ kryteria

W praktyce

 

Przeprowadzenie bieżącego procesu rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. c  RODO


art. 6 ust. 1 lit. a  RODO

2 lata od zakończenia rekrutacji lub odwołania zgody

W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym prawa pracy związanych z realizacją konkretnego procesu zatrudnienia lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę


W zakresie w jakim dobrowolnie podane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczają poza zakres przepisów prawa to będą one przetwarzane na podstawie zgody jakiej udzieliłeś przez swoje wyraźne działanie – udostępniając nam swoje dane w zakresie szerszym aniżeli było to konieczne.

 

Przeprowadzenie przyszłego procesu rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a  RODO

Do czasu odwołania zgody

Jeżeli przy pierwszej rekrutacji wyrazisz zgodę na to, abyśmy Twoje dokumenty aplikacyjne brali pod uwagę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych to oczywiście tak postąpimy

 

Informowanie o nowych rekrutacjach

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Może zdarzyć się tak, że rekrutacja, w której wziąłeś udział zakończy się zatrudnieniem innej osoby. Jednak z uwagi na okoliczności nie wykluczamy całkowicie możliwości zatrudnienia Ciebie w ramach innej rekrutacji na tożsame lub podobne stanowisko, które w Naszej ocenie także mogłoby Cię zainteresować. Dostrzegamy jednak ryzyko polegające na tym, że informacja o tej nowej rekrutacji może do Ciebie nie dotrzeć w związku z czym, aby móc zainteresować Cię aktualną ofertą pracy skontaktujemy się z Tobą – jeżeli sobie tego nie życzysz możesz zgłosić sprzeciw już przy pierwszej rekrutacji

 

 

 Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl Grzegorz Szajerka
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2024 MPO