Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
A+
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
A+ Telefon Warszawa19115 BIP
Powrót do mediów Powrót
2017-03-24

W związku z licznymi przypadkami działań dezinformacyjnych, podejmowanymi m.in. przez Stowarzyszenie Czyste Radiowo, w wyniku których opinii publicznej przekazywane są informacje nieprawdziwe, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie informuje o następujących faktach, dotyczących funkcjonowania Spółki:

  1. MPO działało, działa i będzie działało w zgodzie z przepisami prawa, respektując tym samym decyzje organów administracji publicznej i orzeczeń sądów. Jednocześnie w obronie swoich interesów w każdej spornej sytuacji, MPO będzie korzystało z przysługującego mu prawa do skontrolowania wydanych decyzji, przez organy II instancji oraz przez sądy administracyjne.
  2. Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2016 roku oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2017 roku, wstrzymały wykonanie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zamknięciu instalacji w Radiowie. Do czasu merytorycznego rozpatrzenia sprawy przez sąd, instalacja MBP w Radiowie będzie działała zgodnie z prawem na dotychczasowych zasadach.
  3. W regionie centralnym gospodarki odpadami zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 209/16 i 210/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. wyznaczono wyłącznie jedną instalację regionalną tzw. RIPOK i jest to spalarnia MPO przy ul. Zabranieckiej w Warszawie. Pozostałe instalacje mają status instalacji zastępczych z powodu braku ostatecznych decyzji zezwalających na przetwarzanie odpadów. Instalacja w Radiowie działa dokładnie na takich samych zasadach, jak wszystkie tego typu instalacje w regionie. Ostatecznego pozwolenia zintegrowanego nie posiada na dzień dzisiejszy, żadna z instalacji w regionie centralnym.
  4. Priorytetem dla MPO jest zminimalizowanie uciążliwości odorowej do czasu zamknięcia instalacji MBP w Radiowie, co nastąpi po ukończeniu modernizacji i rozbudowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów na Targówku. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami MPO przestało przyjmować odpady do składowania w Radiowie z dniem 31 grudnia 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. na składowisko trafiają wyłącznie odpady ziemi i gruzu oraz środek poprawiający właściwości gleby celem zakończenia procesu rekultywacji.
  5. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania w Radiowie nie zagraża środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi, co wielokrotnie potwierdziły organy administracji publicznej oraz niezależni eksperci naukowi m.in. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, organy inspekcji sanitarnej oraz pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej i SGGW w Warszawie.
  6. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o. o. działa od 90 lat i obsługuje ok. 58% rynku warszawskiego. Spółka obsługuje dziś milion Warszawiaków, odbierając odpady z 46 000 punktów. Przedsiębiorstwo posiada 4 bazy transportowe i dysponuje flotą blisko 150 pojazdów dedykowanych odbiorowi odpadów, wyposażonych m. in. w systemy ważenia dynamicznego, lokalizacji i RFID, z tego blisko 100 pojazdów bezpylnych (w tym 33 napędzanych CNG) i 38 samochodów kontenerowych.
Zobacz również:
Aktualność nr1
2024-07-15
Zapraszamy do PSZOK-ów
Zobacz więcej - aktualność nr1Aktualność nr2
2024-07-10
Prawie 150 tys. ton odebranych odpadów komunalnych
Zobacz więcej - aktualność nr2Aktualność nr3
2024-07-03
Międzynarodowy Dzień bez Toreb Foliowych
Zobacz więcej - aktualność nr3Zobacz wszystkieGrafika - liście


Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl Grzegorz Szajerka
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2024 MPO