Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
A+
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
A+ Telefon Warszawa19115 BIP
Powrót do mediów Powrót
2017-01-03

Decyzją z dnia 20 grudnia 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zamknięcie składowiska. Po 1 stycznia 2017 r. na składowisko trafiać będą wyłącznie odpady ziemi i gruzu oraz środek poprawiający właściwości gleby celem zakończenia procesu rekultywacji (wykonanie okrywy rekultywacyjnej i obsianie trawą). Pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów od 1 stycznia 2017 r. zostaną skierowane na inne, posiadające status RIPOK, składowisko w regionie centralnym.

Składowisko Radiowo ma powierzchnię 17,6 hektara i zlokalizowane jest przy północno-zachodniej granicy Warszawy na terenie Gminy Stare Babice i cześciowo na terenie Dzielnicy Bemowo. Od strony północnej sąsiaduje z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, którego właścicielem jest Miejskiego Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Składowisko powstało w 1962 roku i do roku 1991 były na nim składowane odpady komunalne. Od 1992 roku jest to obiekt technologiczny, przyjmujący tak zwane odpady balastowe z kompostowni. Od 2012 roku na składowisko trafiały wyłącznie odpady po-procesowe tj. po przejściu procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania.

W 2009 r. MPO z inicjatywy gminy Stare Babice MPO zleciło wykonanie „Koncepcji rekultywacji składowiska Radiowo z docelowym kierunkiem rekultywacji jako stok narciarski”. Oprócz tras zjazdowych dla narciarzy, snowboardzistów i saneczkarzy, projekt przewiduje też także budowę ścieżek rowerowych i tarasów widokowych. MPO jest odpowiedzialne wyłącznie za ukształtowanie bryły składowiska w sposób umożliwiający wybudowanie na obiekcie stoku narciarskiego. Za realizację inwestycji będzie odpowiedzialny właściciel terenu, czyli Gmina Stare Babice. Aby wybrać możliwie najlepsze rozwiązania projektowe przy prowadzeniu inwestycji, MPO w Warszawie prowadziło konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi m.in. środowiskami sportowymi. Zebrane w trakcie spotkań oraz nadesłane w formie elektronicznej uwagi i sugestie zostały przekazane firmie, która przygotowała projekt przedsięwzięcia. Zgodnie z założeniami projektu głównym elementem przyszłego zagospodarowania będzie trasa zjazdowa o szerokości 30 m i długości ok. 550 m o różnicy wysokości 59 metrów. Trasa nartostrady przebiegać będzie z korony składowiska w kierunku północnym, potem zakręci na wschód i południe, a następnie skieruje się w południowo-zachodnią część składowiska. Wysokość składowiska wynosi ok. 60 metrów licząc od podstawy i ok. 84 metry od poziomu Wisły. Należy jednak podkreślić, że składowisko odpadów jest obiektem budowlanym, a odpady materiałem niestabilnym, dlatego zanim powstanie tam stok, bryła składowiska będzie musiała osiąść i ustabilizować się.

WP 20160617 028

Zobacz również:
Aktualność nr1
2024-07-15
Zapraszamy do PSZOK-ów
Zobacz więcej - aktualność nr1Aktualność nr2
2024-07-10
Prawie 150 tys. ton odebranych odpadów komunalnych
Zobacz więcej - aktualność nr2Aktualność nr3
2024-07-03
Międzynarodowy Dzień bez Toreb Foliowych
Zobacz więcej - aktualność nr3Zobacz wszystkieGrafika - liście


Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl Grzegorz Szajerka
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2024 MPO